© OCD-FÖRENINGEN MALMÖOMRÅDET
Hemsidan senast uppdaterad 2019-09-13
Om OCD-föreningen i Malmö
OCD är det internationella namnet för
tvångssyndrom (Obsessive, Compulsive Disorder).
OCD-föreningen Malmöområdet är en av ett dussin
olika föreningar som är spridda över hela Sverige
och som alla tillhör Svenska OCD-förbundet.
Vi vill stödja personer med OCD och deras anhöriga.
Vi gör detta bl.a. genom:
att ha en mötesplats som vi kallar Öppet Hus
att ha stödgrupper = studiecirklar
att ordna föreläsningar
att sprida information till allmänheten,
massmedia, vårdgivare,olika myndigheter osv.
Nyheter
Höstens program är nu klart.