© OCD-FÖRENINGEN MALMÖOMRÅDET
Hemsidan senast uppdaterad 2019-09-13
Vad är tvångssyndrom?
Förenklat kan man säga att tvångssyndrom är när en person upprepat drabbas av ångest
med återkommande skrämmande tvångstankar, bilder, fantasier eller impulser. Tänk om jag
har aidsvirus på händerna, tänk om spisen sätter eld på huset, är alla exempel på
skrämmande tankar.
För att minska eller helst bli av med ångesten och de skrämmande tankarna känner sig
personen "tvingad" att utföra olika saker - så kallade tvångsbeteenden. Exempel är att
tvätta sig om och om igen, att överdrivet kontrollera, att söka lugnande besked, att utföra
magiska ritualer, att lugna sig själv med ältande tankar eller att undvika sådant som utlöser
ångest.
Tvångssyndrom kan beskrivas som att hjärnan har blivit överkänslig och "larmar" för ofarliga
saker. Tvångssyndrom har både med arv och inlärning att göra.
Barn och utvecklingsstörda som drabbas inser inte lika självklart som vuxna, att de
skrämmande tvångstankarna egentligen är orealistiska och ofarliga och att
tvångshandlingarna därför egentligen är helt vettlösa. Vuxna med tvång inser detta och kan
av den anledningen skämmas över sitt problem och noga dölja det. Trots insikten klarar de
ändå inte att låta bli sina "lugnande" tvångsbeteenden.
Tvångssyndrom kallas ofta för OCD, vilket kommer från engelskans
Obsessive Compulsive Disorder.
En del av denna text kommer från foldern: Tvångssyndrom (OCD)