© OCD-FÖRENINGEN MALMÖOMRÅDET
Hemsidan senast uppdaterad 2019-09-13
Öppet hus
Vi vill stödja personer med OCD och deras anhöriga . Vi
ordnar därför en mötesplats i Malmö där man kan finna
andra i samma situation att dela sina erfarenheter med.
Varannan torsdag (jämna veckor) har vi Öppet hus på
"Paraplyet" på Industrigatan 33. En eller flera förenings-
representanter finns i lokalen mellan kl. 18.00 och cirka
20.00 på de här torsdagarna. Öppet hus betyder hos oss:
enkla, informella träffar över en kopp kaffe där man alltid
kan finna någon att prata med. Vill man inte prata, utan
bara lyssna, så går det också bra. På de här träffarna
brukar det komma ca 5-8 personer varje gång.
Några har varit där förut. För andra är det första gången.
Alla åldrar är välkomna. Vi vänder oss lika mycket till
barnfamiljer som till äldre. Den som har OCD, den som
är anhörig och den som i studiesyfte vill veta mer om
OCD är välkomna.
Våra Öppet husträffar kan bli väldigt olika, beroende på
vem som är där just den kvällen.
Men det verkar som om de flesta av de som kommer dit,
också har fått något ut av det. Vi som ordnar det tycker
också att det känns meningsfullt."
Plats: Industrigatan 33, Malmö
Tid:
kl. 18.00 - 20.00
Varannan torsdag (jämna veckor)