© OCD-FÖRENINGEN MALMÖOMRÅDET
Hemsidan senast uppdaterad 2019-09-13
Stödgrupper
Stödgrupp vid OCD är studiecirklar som anordnas av
olika OCD-föreningar runt om i landet. I Malmö
samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet
är: kunskap, stöd och råd om OCD.
Studiematerialet är utformat av OCD-teamet BUP i
Uppsala och består av informationsfilmer,
diskussionsfrågor, skriftlig information och hemuppgifter.
Studiecirkeln/stödgruppen riktar sig till den som har OCD
eller är anhörig eller till den som i sitt arbete kommer i
kontakt med personer med OCD.
Stödgruppen leds av två personer som båda har
personlig erfarenhet av OCD och som har utbildats för att
leda en sådan här grupp.
Stödgrupperna består av
8-10 deltagare (förutom ledarna). Man har 12 träffar, två
och en halv timme varje gång. Det är en sluten grupp
dvs. man tar inte in nya deltagare efter andra träffen.
Sedan våren 2005 har vi haft stödgrupper i Malmö. Vi
startar nya stödgrupper när det finns tillräckligt många
deltagare. Är du intresserad? Hör av dig till någon av
våra kontaktpersoner.