Om OCD-föreningen i Malmö

OCD är det internationella namnet för tvångssyndrom (Obsessive, Compulsive Disorder).

OCD-föreningen Malmöområdet är en av ett dussin olika föreningar som är spridda över hela Sverige och som alla tillhör Svenska OCD-förbundet.

Vi vill stödja personer med OCD och deras anhöriga.

Vi gör detta bl.a. genom:

  • att ha en mötesplats som vi kallar Öppet Hus
  • att ha stödgrupper = studiecirklar
  • att ordna föreläsningar
  • att sprida information till allmänheten, massmedia, vårdgivare,olika myndigheter osv