Kontaktpersoner

Annette Skog

0709-22 02 29
annette.skog@ocdforbundet.se

Gunnel Gudbrand

070-69 59 111
gunnel.gudbrand@telia.com

Obs! Kontaktpersonerna jobbar ideellt, vilket betyder att vi ibland inte är nåbara just när du ringer! Ring igen eller lämna ett meddelande till mobilsvaret!

Medlemsskap

Välkommen som medlem. Du blir det via Svenska OCD-förbundets hemsida.