Stödgrupper

Stödgrupp vid OCD är studiecirklar som anordnas av olika OCD-föreningar runt om i landet. I Malmö samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet är: kunskap, stöd och råd om OCD.

Studiematerialet är utformat av OCD-teamet BUP i Uppsala och består av informationsfilmer, diskussionsfrågor, skriftlig information och hemuppgifter. Studiecirkeln/stödgruppen riktar sig till den som har OCD eller är anhörig eller till den som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med OCD.

Stödgruppen leds av två personer som båda har personlig erfarenhet av OCD och som har utbildats för att leda en sådan här grupp.

Stödgrupperna består av 8-10 deltagare (förutom ledarna). Man har 12 träffar, två och en halv timme varje gång. Det är en sluten grupp dvs. man tar inte in nya deltagare efter andra träffen.

Sedan våren 2005 har vi haft stödgrupper i Malmö. Vi startar nya stödgrupper när det finns tillräckligt många deltagare. Är du intresserad? Hör av dig till någon av våra kontaktpersoner.